Ondernemers voor ondernemers

Het idee voor Dutch Microfinance is ontstaan uit een kleine groep geslaagde ondernemers, die de allerarmsten van deze wereld de mogelijkheid willen bieden om via ondernemerschap een weg naar een beter bestaan te vinden. Een verantwoorde lening stimuleert het ondernemerschap meer dan het doneren van geld of middelen. Naast het (tijdelijk) beschikbaar stellen van financiƫle middelen vormt persoonlijke betrokkenheid met de lokale ondernemers door het delen van kennis en de inzet van het eigen netwerk, de basis van waar Dutch Microfinance voor staat. Helpen mag leuk zijn.

Onze rol

Er is gekozen voor een open adviserende rol van Dutch Microfinance, met als doel dat ook andere particulieren en bedrijven gebruik kunnen maken van het platform. Dutch Microfinance brengt bedrijven en particulieren, die vanuit persoonlijke betrokkenheid zich willen inzetten voor armoedebestrijding middels microkrediet, in contact met microkredietinstellingen en/of non profit organisaties. De dienstverlening van Dutch Microfinance bestaat uit:

  • Inventarisatie: Welk sociaal en financieel doel wil men middels het microkrediet bereiken?
  • Advisering: Waar, hoe en met welke projecten en organisaties kan de doelstelling het beste bereikt worden?
  • Contact: Het in contact brengen van de lening gevers en de organisaties die het microkrediet uitzetten alsmede het toezien op het tot stand brengen van de leningovereenkomst.
  • Opvolging: Het structureel blijven volgen en controleren van het project waaraan de lening is verstrekt en hierover regelmatig rapporteren aan de lening gevers.

Doelgroepen

Er zijn meerdere vormen van microkrediet waaraan men kan lenen:

  • Microkrediet via MFI's en NGO's aan (sociale) leengroepen
  • SME-leningen (Small and Medium Enterprises) aan ondernemers die de leengroepen zijn ontgroeid, maar nog altijd onvoldoende toegang hebben tot banken.
  • Leningen aan projecten (cooperaties, leefgemeenschappen of lokale bedrijven) die bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschap op het gebied van gezondheid, economische ontwikkeling, infrastructuur en duurzaamheid.
  • Utility-leningen voor de aanschaf / aanleg van electra, water, sanitatie, milieuvriendelijke kookapperatuur en zonneenergielampen. 

 Samen met investeerders zoeken we naar een juiste samenstelling van de portefeuille.

Investeringsstrategie

Dutch Microfinance verkiest primair het verstrekken van leningen met een vooraf bepaalde looptijd boven het participeren middels het nemen van een aandelenbelang. Het voordeel hiervan is dat er met alle partijen zowel een duidelijk vastgestelde looptijd als exitstrategie bepaald kan worden. Uiteraard is het de doelstelling om een langere termijn verbinding aan te gaan.

Dutch Microfinance heeft de voorkeur om een samenwerking aan te gaan met andere (Nederlandse) organisaties die al verbindingen hebben met lokale MFI's, NGO's of andere organisaties. Zo heeft Dutch Microfinance baat bij de expertise van de partner en krijgt de partner additionele gelden ter beschikking vanuit Dutch Microfinance om in 'hun' projecten te investeren. Een win-win situatie.